Kundesenteret kan du kontakte på telefon, epost eller elektronisk. De fleste henvendelser som kommer til kundesenteret blir først behandlet av vår  kundekontakt, Wenche. Mye løses direkte av henne, men hun har til enhver tid med seg bistand fra både IKT drift og IKT service.

På det elektroniske kundesenteret kan du melde inn en sak, se status på meldt sak og finne hjelp til å løse enkle problemer selv. Vi foretrekker derfor at du melder saker her istedenfor å ringe eller sende epost.
For å bestille utstyr eller klargjøring av ny bruker eller endringer i brukertilganger må du bruke det elektroniske kundesenteret

For å melde feil eller se status på meldte saker log​g deg på det elektroniske kundesenteret her