49033060_thumbnail.jpg


Styret

IKT Valdres er 100% eid av kommune i Valdres. Vårt øverste organ er representantskapet som består av rådmann i hver av eierkommunene. Representantskapet ansetter daglig leder og velger styret som har den løpende oppfølgingen av IKT Valdres.

Styret for IKT Valdres IKS består av
 • Haakon Boie Ludvi​gsen
  Styreleder
 • Karin Stegarud
  Nestleder
 • Gunhild Røyne
  Styremedlem
 • Tor Arthur Hagen
  Styremedlem
 • Stian Jordet
  Ansatt representant
Vararepresentanter er
 • Monica Rundhaug
 • Remi Lone Nilsen
 • Oddvin Magne Almenning