IKT Valdres

IKT Valdres er et interkommunalt selskap som ivaretar drift og forvaltning av IKT systemene til Valdres kommunene.

IKT Valdres ivaretar følgende for kommunene:

  • Drift av infrastruktur
  • Drift av felles applikasjoner
  • Telefoni
  • Innkjøp
  • IT strategi