board-012.jpg

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av rådmann fra hver av eierkommunene.

Under ligger protokoller fra representantskapetsmøter

  
  
  
Representantskapet 10-10-14.pdf
  
15.02.2017 19:00
Representantskapet 14-11-14.pdf
  
15.02.2017 18:56
Representantskapet 23-05-14.pdf
  
15.02.2017 18:57