board-012.jpg

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av rådmann fra hver av eierkommunene.

Under ligger protokoller fra representantskapetsmøter

  
  
  
Representantskapet 22-06-15.pdf
  
15.02.2017 18:55
Representantskapet 24-04-15.pdf
  
15.02.2017 18:56
Representantskapet 26-10-15.pdf
  
21.02.2017 15:15