board-012.jpg

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av rådmann fra hver av eierkommunene.

Under ligger protokoller fra representantskapetsmøter

  
  
  
Representantskapet 15-11-16.pdf
  
15.02.2017 18:51
Representantskapet 17-06-16.pdf
  
15.02.2017 18:53