board-012.jpg

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av rådmann fra hver av eierkommunene.

Under ligger protokoller fra representantskapetsmøter

  
  
  
Protokoll 08.09.2017.pdf
  
26.10.2017 13:34
Protokoll 16.01.2017.pdf
  
10.11.2017 16:03
Protokoll 23.06.2017.pdf
  
23.06.2017 14:44
Protokoll 23.11.2017.pdf
  
30.11.2017 10:05