board-012.jpg

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av rådmann fra hver av eierkommunene.

Under ligger protokoller fra representantskapetsmøter

  
  
  
Protokoll 20180615sign.pdf
  
20.06.2018 11:41
Protokoll 20181102 - signert.pdf
  
20.11.2018 12:41