board-012.jpg

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av rådmann fra hver av eierkommunene.

Under ligger protokoller fra representantskapetsmøter

  
  
  
Mappe: 2012
  
15.02.2017 18:46
Mappe: 2013
  
15.02.2017 18:47
Mappe: 2014
  
15.02.2017 18:47
Mappe: 2015
  
15.02.2017 18:47
Mappe: 2016
  
15.02.2017 18:48
Mappe: 2017
  
21.02.2017 15:13
Mappe: 2018
  
20.06.2018 11:40