Styret-logo.jpg

Styresaker

 Her ligger protokoller for styremøter fra og med 2014. Protokoller fra tidligere møter kan man få ved å henvende seg til oss

 

  
  
  
20180213 Protokoll signert.pdf
  
18.10.2018 09:59
20180303 Protokoll signert.pdf
  
20.11.2018 13:11
20180422 Protokoll signert.pdf
  
18.10.2018 09:59
20180516 Protokoll signert.pdf
  
18.10.2018 10:02
20180822 Protokoll signert.pdf
  
18.10.2018 09:29
20180919 Protokoll signert.pdf
  
18.10.2018 10:01
20181010 Protokoll signert.pdf
  
18.10.2018 09:27
20181026 Protokoll signert.pdf
  
21.11.2018 16:56
20181030 2018-021 Protokoll.pdf
  
21.11.2018 16:57
20181121 2018-029 Protokoll signert.pdf
  
21.11.2018 16:57