board-012.jpg

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av rådmann fra hver av eierkommunene.

Under ligger protokoller fra representantskapetsmøter

  
  
  
representantskap 0112013.pdf
  
17.01.2014 10:30
representantskap 04012013.pdf
  
17.01.2014 10:30
representantskap 090112012.pdf
  
17.01.2014 10:30
representantskap 13052013.pdf
  
17.01.2014 10:30
representantskap 23052014.pdf
  
16.06.2014 12:26
representantskap 25052012.pdf
  
17.01.2014 10:30
representantskap 28032012.pdf
  
17.01.2014 10:30
representantskap 30112012.pdf
  
17.01.2014 10:30