49033060_thumbnail.jpg


Styre og Ledelse


IKT Valdres er 100% eid av kommune i Valdres. Vårt øverste organ er representantskapet som består av rådmann i hver av eierkommunene.

Representantskapet ansetter daglig leder og velger styret som har den løpende oppfølgingen av IKT Valdres


IKT Valdres IKS har følgende styre:


Haakon Boie Ludvi​gsen
Styreleder

Karin Stegarud
Nestleder

Gunhild Røyne
Styremedlem

Tor Arthur Hagen
Styremedlem

Stian Jordet
Ansatt representant