Administrasjon og forvaltning

Gudbrand Hegge

Daglig Leder

Stian Jordet

Leder drift

Øystein Engelsen

Leder Service og Brukerstøtte

Arne Haug

Forvaltning

Øyvind Skattebo

Prosjekt og anskaffelse

Dagny Thon Hovrud

Strategirådgiver

BEHOVSKARTLEGGING

Vi er med å kartlegge behov og designe tjenester med gode brukeropplevelser for kommunens ansatte og innbyggere.

PROSJEKTLEDELSE

Vi bidrar med prosjektledere som har kompetanse, innsikt og erfaring med prosjekter i kommunal sektor.

STRATEGISK INNKJØP

Vi hjelper virksomhetene med anskaffelser som legger til rette for effektiv informasjonsflyt og nødvendige endringer i arbeidsprosesser.

STRATEGISK PLANLEGGING

Vi har IT-faglig kompetanse og erfaring som er nødvendig for å velge riktig strategi og lykkes med digitalisering.

KRAVSPESIFIKASJON

Vi hjelper kommunene med å kartlegge behov, utarbeide kravspesifikasjoner og evaluere tilbud

ARKITEKTUR

Vi har arkitekter med kompetanse og erfaring i å samordne forretning og arkitektur for å nå kommunens forretningsmål.

Kontakt oss

Adresse

Jernbanevegen 20

2900 FAGERNES

Kontakt oss

Telefon: 61 35 92 00

Epost: post@iktvaldres.no

Åpningstid

MAN-FRE: 08:00 – 16:00